Call us

Expert Classes 2019

woensdag 6 februari 2019


11u00-11u45
Operator 4.0
Rik Vanhevel
Principal Engineer Smart & Digital Factory
Sirris

Maakbedrijven worden meer en meer geconfronteerd met een stijgende vraag naar flexibiliteit en wendbaarheid. Productiesystemen moeten in staat zijn om meer en meer complexiteit aan te kunnen (grote variatie, frequente productveranderingen, hoge onzekerheid, ...).  De menselijke operator vormt hierin een waardevolle schakel. Het herontwerpen van de taakinhoud van “Operator 4.0” vormt een belangrijke uitdaging in de transformatie van complexe organisaties. Technologie laat toe om nieuwe werkvormen en manieren van samenwerken te ontwikkelen en nieuwe interactiescenario’s uit te werken. Waar we in de presentatie zullen op ingegaan, is hoe met technologieên zoals VR/AR, mobiele/collaboratieve robots nieuwe interactieve werkvormen kunnen opgebouwd worden.

Rik Vanhevel - Expert Classes @ Indumation.be
11u45-12u30
How can Industry 4.0 technology improve your products and production?
Gregory Pinte
R&D Manager
Flanders Make

Products such as machines and vehicles are becoming ever smarter and more adaptive due to the impact of digitalization. Exploiting data availability, smart products can now adapt to changes in the product or its environment. This way, a higher degree of autonomous functionality is reached. The trend towards Industry 4.0 will not only highly impact products but also production systems. Because of the request for highly customized products at the cost of series production, factories have to evolve in time. If new types of products are to be manufactured the adaptability of the factory needs to be such that it organizes itself based on the planning systems and the (digital) instructions for manufacturing the products. New technologies (augmented reality, collaborative robots, etc.) are available to assist the operators during the changes and to improve performance on assembly and repair tasks. This presentation will show some success stories of how Industry 4.0 technology is used both to improve products and their production process.

Gregory Pinte - Expert Classes @ Indumation.be
13u30-14u15
Niet-deterministische onzekerheid bij het aansturen van systemen
Frederik Debrouwere
Postdoc onderzoeker
KU Leuven Campus Brugge

Dit onderzoek verbetert de perfomantie van systemen door realistische statistische beschrijving op te nemen in optimalisatiealgoritmes. Verschillende performantiecriteria kunnen beschouwd worden, zoals doorlooptijd, variatie op de kwaliteit, kost, etc. De realistische statistische beschrijvingen zijn gebaseerd op niet-precieze stochastische beschrijvingen van bijvoorbeeld operator handelingen, operaties en goederen (bijvoorbeeld levertijden) die getraind worden aan de hand van data. Het resultaat is een multi-objectief optimalisatie die toelaat transparant en optimaal systemen aan te sturen.

Frederik Debrouwere - Expert Classes @ Indumation.be
14u15-15u00
Artificiële Intelligentie: de hype voorbij… (en op weg naar uw bedrijf)
Wouter Gevaert
Onderzoeker Howest AI Academy
Howest

Artificiële intelligentie - sciencefiction die realiteit is geworden - geraakt meer en meer ingeburgerd in ons dagelijks leven. Ook bedrijven beginnen het enorme potentieel van AI in te zien en beseffen dat ze artificiële intelligentie zullen moeten omarmen om concurrentieel te blijven. Deze presentatie zal dieper ingaan op de huidige stand van zaken en de toekomstige evoluties van AI.

Wouter Gevaert - Expert Classes @ Indumation.be
15u00-15u45
Driving innovation in manufacturing and beyond : boosting growth of revenues and employment through ecosystem innovation and collaboration
Dirk Torfs
CEO
Flanders Make

De laatste jaren heeft Flanders Make samengewerkt met kleine en grote bedrijven. Een recente analyse toont aan dat dit geen windeieren gelegd heeft. Via een macro-overzicht, ondersteund en aangevuld met meerdere praktische voorbeelden, zal een inzicht gegeven worden hoe innovatie op maat, infrastructuur en innovatiediensten de bedrijven helpen om hun uitdagingen om te zetten in businessopportuniteiten die leiden tot groei van omzet en werknemers. Industrie 4.0, cobots, artificiële intelligentie en digitalisatie zijn geen loze woorden meer voor Flanders Make, we zorgen voor een groeiversnelling via ecosysteem innovatie. De sleutels tot succes zijn innovatie (omzetten van technologie-oplossing in business) en samenwerking (samen kunnen we meer).

Dirk Torfs - Expert Classes @ Indumation.be
15u45-16u30
The State of the Art of Industrial Robots : applications, capabilities and challenges in 2019 and beyond. Introducing the European support hub TRINITY for applying robots in small and medium sized manufacturing companies.
Jyrki Latokartano
Chairman Finnish Robotics Assocation
Robotics Society Finland - TRINITY - TUT

Robots en cobots zijn niet meer weg te denken uit het industriële landschap. Ze worden vooral door grote productiebedrijven veelvuldig ingezet om zware en repetitieve arbeidstaken in te vullen. Maar sinds enkele jaren worden ze ook steeds vaker ingezet in kleine en middelgrote productiebedrijven, voor logistieke ondersteuning en productietaken. De ontwikkeling van de hedendaagse robots evolueert snel. Nieuwe materialen, mogelijkheden en inzichten en een aanvaardbare kostprijs maken robots toegankelijk. In TRINITY wordt een Europees expertisenetwerk uitgebouwd om KMO's te ondersteunen bij het vinden en toepassen van geschikte robots. Samen met partners Flanders Make en 3IF.be wordt dat mogelijk gemaakt in Vlaanderen. 

Jyrki Latokartano - Expert Classes @ Indumation.be
Donderdag 7 februari 2019


11u00-11u45
Structureel verbinden 4.0
Stijn Debruyne
Professor Werktuigkunde
KU Leuven Campus Brugge

Moderne gebouwen en machines maken steeds meer gebruik van innovatieve technologieën. Materialen worden uiterst creatief en technisch optimaal ingezet. Dit vereist verbindingstechnieken die in staat zijn om aan alle structurele vereisten te voldoen. In dit verband is het gebruik van lijmverbindingen het laatste decennium exponentieel toegenomen. In een context van Industrie 4.0 - interconnectiviteit van machines en processen -  is er gigantisch potentieel om lijmverbindingen 'slimmer' te maken, dit op een aantal niveaus. Ten eerste kunnen op industriële schaal verlijmingsprocessen intelligenter gemaakt worden. Een uiterst sterke automatisatiegraad wordt real time gecombineerd met predictieve numerieke modellen. Automatisch wordt hierbij het verband gelegd tussen productieparameters en de kwaliteit van de gemaakte lijmverbindingen. Bij verlijmde constructies is het verzekeren van de structuurintegriteit en het voorspellen van de levensduur op vandaag een groot knelpunt. Voor windturbines, voertuigen en bouwconstructies houdt het eventueel falen een groot veiligheidsrisico in. Wetenschappelijk onderzoek richt zich daarom op het ontwikkelen van een Digital Twin: een systeem dat in real time de 'gezondheid' van de lijmverbindingen in de constructie opvolgt door gebruik te maken van een uitgekiend sensornetwerk en dat zich baseert op onderliggende zelflerende fysische numerieke modellen.

Stijn Debruyne - Expert Classes @ Indumation.be
11u45-12u30
Het belang van industriële security voor Industry 4.0
Tijl Deneut
Lector & Onderzoeker
Howest

Wat zijn de gevaren van Industry 4.0 met betrekking tot de beveiliging van uw organisatie of zelf werkvloer? Welke risico's komen er van binnenuit én buitenaf en hoe kunnen ze aangepakt worden? Aan de hand van demonstraties en concrete use cases wordt alles zeer zichtbaar aangebracht.

Tijl Deneut - Expert Classes @ Indumation.be
13u30-14u15
Is uw productiesysteem geïnteresseerd in een “second life” ervaring?
Prof. Johannes Cottyn
Coördinator Industriële Automatisering
Ugent

Tijdens het industrie 4.0 tijdperk, waar digitale technologieën zoals virtual en augmented reality (VR/AR) alomtegenwoordig zijn, wordt meer en meer ingezet op het opbouwen en onderhouden van virtuele tweelingen van fysieke productieresources. Tijdens een “second life” ervaring kan een persoon via een avatar een parallel virtueel leven uitbouwen los van omgevings- of menselijke beperkingen. In analogie hiermee kan een productiesysteem via een virtuele tweeling out-of-the-box denken en experimenteren met scenario’s die in werkelijkheid niet mogelijkheid zijn door allerhande fysieke, functionele of veiligheidsbeperkingen. En daarna, op basis van deze nieuw verworven inzichten, de eigen werking bijsturen. Maar hoe kan je kostenefficiënt een digitale tweeling opzetten en onderhouden van een productieomgeving? En waarvoor en hoe kan je die tweeling dan effectief toepassen?    

Johannes Cottyn - Expert Classes @ Indumation.be
14u15-15u00
Duracell gaat van SPEED naar SMART factory
Paul Nuyts
Digitization / Industry 4.0 project leader
Duracell

"Duracell brengt een uniek verhaal waarin de algemene visie, de gerealiseerde mijlpalen én de toekomstige roadmap worden toegelicht. Over de samenwerking tussen business en IT en het belang van draagvlak binnen de organisatie.
Duracell bereidt zich voor op de toekomst door in te zetten op smart factory. Met de real-time integratie van ERP, MES, …. systemen tot op de productievloer boekt het bedrijf een enorme efficiëntie- en snelheidswinst. Succesfactoren zijn het real time connecteren van de bestaande systemen, de captatie van machine-data (via OPC UA), de creatie van een ‘digital twin’ en machine learning.
"

Paul Nuyts - Expert Classes @ Indumation.be
15u00-15u45
Implementatie van functionele veiligheid en safety zonering op een didactische productielijn
Philip Vanloofsvelt
Docent automatisering – Machineveiligheid, Onderzoeker EC Automation and Safety
Vives

Een veiligheidsstudie tijdens de engineeringsfase is essentieel om te komen tot een synergie waarbij beschikbaarheid en functionele veiligheid van productieprocessen elkaar versterken. Om tot dit doel te komen is veiligheidszonering een belangrijk instrument.

Smart manufacturing wordt onder meer gekenmerkt door flexibiliteit en korte omsteltijden. Bij het uitrollen van een safety toepassing is het belangrijk om te kiezen voor een adaptieve veiligheidstechnologie, waarbij snel en efficiënt een nieuw safety concept kan geïmplementeerd worden. Een en ander werd concreet toegepast op een didactische productielijn, waarbij deze leeromgeving voor extra uitdagingen zorgt op vlak van machineveiligheid.

Philip Vanloofsvelt - Expert Classes @ Indumation.be
16u00-17u00
De circulaire economie: een idee voor uw bedrijf?
Patrick Vanden Bossche
Head Center of Expertise Environment
Agoria

De circulaire economie is veel meer dan recyclage alleen. Automatisatie, digitale technologie, nieuwe business modellen... zijn concepten binnen de circulaire economie die een meerwaarde kunnen creëren voor bedrijven door actief in te zetten op levensduurverlenging, remanufacturing, retrofitting of herstel. Tijdens dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de concepten van de circulaire economie en de rol die industriële automatisatie en digitale economie hierin kunnen spelen. Dit alles wordt aangevuld met concrete, inspirerende voorbeelden. Kortom: een must follow voor bedrijven die op zoek zijn naar meerwaarde die door toepassing van circulaire economie modellen binnen de automatisatie gegenereerd kan worden.

Patrick Vandenbossche - Expert Classes @ Indumation.be
Vrijdag 8 februari 2019


11u00-11u45
“Factories of the Future Today. Good practices and key learnings from half a decade of European research in manufacturing transformation across industries.”
Chris Decubber
Technical Director at EFFRA - European Factories of the Future Association
EFFRA

Van de auto-industrie in Zweden tot machinebouwers in Italie, van blockchain voor een supply chain tot het virtualiseren van een automatiseringssysteem. In de Factories of de Future projecten werd er de afgelopen jaren heel wat toegepast onderzoek verricht naar de nieuwe uitdagingen en mogelijkheden van digitalisering van productie. Dat leverde een aantal scenario's op met verschillende good practices. Chris presenteert een inzicht in vogelperspectief van een aantal resultaten en gebruikte technologieën die vrij toegankelijk zijn.

Chris Decubber - Expert Classes @ Indumation.be
11u45-12u30
Cybersecurity van Industriële Controlesystemen en IIoT tot in de cloud en terug
Dieter Sarrazyn & Ulrich Seldeslachts
Managing Partner SECUDEA & Managing Director 3IF.be
SECUDEA & 3IF

Het beveiligen van traditionele productie-omgevingen gebeurt vaak op een traditionele manier, op basis van isolering en segmentering volgens ISA99/IEC62443. Het toevoegen van IoT sensoren en actuatoren die vaak rechtstreeks met digitale platformen in contact proberen te komen levert nieuwe uitdagingen. Enkele voorbeelden en good practices van een security-aanpak. 

Dieter Sarrazyn & Ulrich Seldeslachts - Expert Classes @ Indumation.be
13u30-14u15
Productivity Increase of Machining Processes through Digital Manufacturing
Prof. Dr. Ir. Bert Lauwers
Decaan Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
KU Leuven

The complexity of today’s manufacturing processes is ever increasing. More complicated parts, often fabricated in advanced materials, have to be manufactured first time right. In order to reach these objectives, digital manufacturing tools and computer models of machining processes, known as digital twins, can give a better understanding of these processes allowing optimization and consequently a productivity increase
 

Bert Lauwers - Expert Classes @ Indumation.be
14u15-15u00
Instroom verhogen in het technisch onderwijs doen we samen!
Ann Bulcaen
Coördinator RTC (West)
RTC (West) voor Vlaanderen

De industrie speelt naast de scholen een belangrijke rol in de perceptie van arbeidsmarktgericht en technisch onderwijs. We kunnen er niet omheen dat het imago van technische opleidingen een serieuze opwaardering kan gebruiken.
Daar nemen onze Regionale Technologische Centra het voortouw door op een innovatieve wijze verbindingen te maken tussen alle belanghebbende actoren. We werken concrete projecten uit die het beeld dat bij jongeren en hun ouders bestaat omtrent technische opleidingen moeten ombuigen tot een positief verhaal. Een verhaal met toekomstperspectief, werkzekerheid en jobfierheid.
Tijdens deze Expert Class brengen we een aantal cases die de industrie kunnen inspireren om technische jobs in een beter daglicht te stellen. We maken er graag een interactieve ontmoeting van.
 

Ann Bulcaen - Expert Classes @ Indumation.be

OrganisatieSales team

+32(0)56 24 59 41 – Evelien Desmyttere
+32(0)56 24 59 44 – Mario Dejaegher 

Email
indumation@industrialfairs.com

Invent Media bvba
Doorniksesteenweg 216
8500 Kortrijk


Wanneer


Woensdag 2 februari 2022
10.00 - 18.00

Donderdag 3 februari 2022
10.00 - 22.00 (nocturne & V.I.P avond)

Vrijdag 4 februari 2022
10.00 - 16.00

Waar


Kortrijk Xpo
© Invent Media : All rights reserved - Privacy Policy
edit afsluiten