Skip to content Skip to navigation

Expert Classes

Expert Classes

woensdag 8 februari 2017
11u00-12u00
“Digitising manufacturing” : 6 sleutelvaardigheden voor een sterke, duurzame maakindustrie
Paul Peeters
Lead Expert Innovation
Agoria

Het digitaliseren van productie is een complex, multidimensionaal verhaal. Agoria legt samen met Sirris de focus op zes complementaire sleutelvaardigheden, die elk maakbedrijf zou moeten beheersen om “duurzaam digitaal” competitief te blijven. De evoluties in industrie 4.0 en de digitale fabriek creëren vanzelfsprekend eveneens nieuwe opportuniteiten voor de Belgische ICT industrie. Agoria treedt reeds meerdere jaren op als katalysator door bedrijven uit de maakindustrie en software industrie samen te brengen. Deze twee “werelden” moeten onvermijdelijk naar elkaar toe groeien. Enkel op deze manier kunnen de troeven die lokaal aanwezig zijn schaalbaar ontsloten worden.

Paul Peeters - Expert Classes @ Indumation.be
13u00-14u00
Het Belgische startup landschap: een kijk op innovatie voor de industrie
Omar Mohout
Software Engineering & ICT
SIRRIS

Startups zijn een uitstekende proxy voor innovatie. Door te kijken naar het startup landschap krijgen we een beeld van welke technologie aan het doorbreken is of juist niet. Welke innoverende bedrijfsmodellen tractie hebben en welke niet. De sessie geeft een blik op een toekomst die al begonnen is

Omar Mohout - Expert Classes @ Indumation.be
14u00-15u00
Niet te vergeten “succesfactoren” bij de implementatie van verdere digitalisering
Hans Musters
Operationeel directeur
ACTA vzw

We zien vaak dat bepaalde zaken nog wel eens vergeten of over het hoofd gezien worden. Welke? U krijgt ook enkele voorbeelden van succesvolle, maar ook minder succesvolle implementaties in de industrie. Tot slot trekken we aan de hand van voorbeelden onze conclusies.

Hans Musters - Expert Classes @ Indumation.be
15u00-16u00
Machines worden in de toekomst slim en onderling gekoppeld
Gregory Pinte
Application Manager
Flanders Make

Vandaag de dag moeten machinebouwers aan steeds hogere verwachtingen van hun klanten kunnen voldoen: grotere eisen qua performantie, meer flexibiliteit en autonomie, etc… Toch zijn er een aantal mogelijkheden die kunnen benut worden om aan deze verwachtingen tegemoet te komen. Zo kunnen er meer goedkope sensoren op machines geplaatst worden, die het mogelijk maken om over big data te beschikken. Bovendien is er steeds vaker krachtige, geïntegreerde hardware voorhanden, die tegen een schappelijke prijs deze gegevens kan verwerken. Fysieke modellen die de werking van de machine in kaart brengen, zullen gebruikt worden in combinatie met de online gemeten data om de machine beter te kunnen monitoren en besturen. Tenslotte kunnen machines ook via de cloud met elkaar in verbinding gesteld worden en op die manier van elkaar leren. Tijdens deze sessie zal u een beeld krijgen van alle mogelijkheden die er bestaan om in de toekomst slimme machines te ontwerpen die met elkaar in verbinding staan.

Gregory Pinte - Expert Classes @ Indumation.be
16u00-17u00
Digitaliseren: hoe pakt een Vlaamse KMO het aan?
Stijn Switten
CEO
Biobakkerij De Trog

Als Food Factory of the Future is Biobakkerij De Trog al sterk gedigitaliseerd. Stijn Switten komt ons toelichten hoe zij in de voorbije jaren ingezet hebben op digitalisatie. Hoe zij dit in hun strategie hebben geïntegreerd, hoe ze het aanpakken en hoe zij hun mensen gemotiveerd hebben om hieraan mee te werken.

Stijn Switten - Expert Classes @ Indumation.be
17u00-18u00
Het grote innovatiedebat met experten en CEO’s van innovatieve productiebedrijven
The Big Innovation Debate

Woensdag 8 februari blijft Indumation.be 2017 open tot 20 uur!  We maken er iets bijzonders van met The Big Innovation Debate, gevolgd door een En‘gin’eering receptie met een keuze aan hapjes voor de bezoekers. Op de Big Innovation Debate ontvangt  panelleider Marc Lambotte, CEO Agoria, een 5-tal CEO’s waaronder  Dirk Torfs ( Flanders Make), Karl Mast (Vice-President Process Atlas Copco), Trudo Motmans (Chairman Asco Industries), Reichling Grégory (Citius) en Theo Hostens (Puratos). De opzet van The Big Innovation Debate is u te tonen hoe belangrijke spelers  in België omgaan met automatisering, digitalisering,  innovatie en engineering, maar dit alles in een ruimere Europese context geplaatst. Staan wij vooraan in de linie, of zijn wij eerder volgers? Welke zijn de problemen die opduiken? Welke opportuniteiten bestaan er op sociaal-economisch en politiek vlak om innovatie, smart & digital manufacturing en advanced engineering optimaal te bevorderen?  

Registreren voor The Big Innovation Debate, de ginreceptie en uw avondbezoek doet u hieronder.

The Big Innovation Debate - Expert Classes @ Indumation.be
Donderdag 9 februari 2017
11u00-12u00
“Digitising manufacturing” : 6 sleutelvaardigheden voor een sterke, duurzame maakindustrie
Rik Vanhevel
Principal Engineer Smart and Digital Factory
SIRRIS

Het digitaliseren van productie is een complex, multidimensionaal verhaal. Agoria legt samen met Sirris de focus op zes complementaire sleutelvaardigheden, die elk maakbedrijf zou moeten beheersen om “duurzaam digitaal” competitief te blijven. De evoluties in industrie 4.0 en de digitale fabriek creëren vanzelfsprekend eveneens nieuwe opportuniteiten voor de Belgische ICT industrie. Agoria treedt reeds meerdere jaren op als katalysator door bedrijven uit de maakindustrie en software industrie samen te brengen. Deze twee “werelden” moeten onvermijdelijk naar elkaar toe groeien. Enkel op deze manier kunnen de troeven die lokaal aanwezig zijn schaalbaar ontsloten worden.  

Rik Vanhevel - Expert Classes @ Indumation.be
13u00-14u00
Human centered manufacturing: het beste van twee werelden
Sonia Vanderlinden
Programme Manager
Flanders Make

Geïndividualiseerde of klantspecifieke productie vereist het ontwerp van een intelligent en uiterst geautomatiseerd productiesysteem.
Dit systeem moet het mogelijk maken om variatie en dynamiek in de productielijn te brengen tegen een productiekost op het niveau van massaproductie. Het doel is om de vraag van de klant naar geïndividualiseerde producten te verzoenen met een hoogst efficiënt productieproces. Sterk geautomatiseerde productieprocessen liggen niet binnen de mogelijkheden van massaproductie omwille van de grote variatie aan producten, terwijl de loonkost voor volledig manueel geassembleerde producten veel te hoog is.
In de fabriek van de toekomst zal de focus van denken en handelen zich verleggen naar de werknemer, met veranderende eisen, wensen en competenties. Netwerk- en flexibele productietechnologie combineert de kostenvoordelen van massaproductie met de klantspecifieke mogelijkheden van de ambachtelijke industrie.

Sonia Vanderlinden - Expert Classes @ Indumation.be
14u00-15u00
Panel 1 : Industrie 4.0 in Vlaanderen, initiatieven en internationale samenwerking
Ulrich Seldeslachts
CEO
LSEC (LEADERS IN SECURITY) & 3 IF

In Vlaanderen zijn er verschillende initiatieven rond digitale transformatie in de maakindustrie, de chemische en textielsectoren, maar ook in de technische ondersteuning ervan. Het overheidsinitiatief dat Industrie 4.0 als een belangrijk thema beschouwt, zal hier verder op inspelen. Tijdens deze sessie zal ook de internationale samenwerking  met onder meer het initiatief Industrie 4.0 van de Duitse overheid worden aangekondigd en toegelicht.

Ulrich Seldeslachts - Expert Classes @ Indumation.be
15u00-16u00
Panel 2 : Industrie 4.0 en Digitale Transformaties in Vlaanderen, cases en ontwikkelingen
Ulrich Seldeslachts
CEO
LSEC (LEADERS IN SECURITY) & 3 IF

In Vlaanderen zijn er reeds verschillende industriële toepassingen die het concept van digitale fabrieken in de praktijk hebben gebracht. Wij brengen u een aantal cases en geven u enkele voorbeelden van recente ontwikkelingen.  Wat hebben deze de bedrijven opgebracht en hoe hebben ze dit allemaal gerealiseerd? Succesverhalen van Vlaamse Industrie 4.0 en Industriële IoT. 

Ulrich Seldeslachts - Expert Classes @ Indumation.be
16u00-17u00
Wat kunnen koeien ons leren over cross-industry innovation?
Bart Devoldere, PhD
Expert business model innovation
Vlerick Business School, TNO

Vertrekkend vanuit een real-life IoT case study met gesensorde koeien in Nederland en een recent ontwikkeld kader voor cross-industry innovation, wil Bart Devoldere aantonen hoe bedrijven hun business ecosysteem kunnen bijsturen met IoT-gerelateerde innovaties. Tijdens de sessie worden een bruikbaar kader en een aantal tools aangereikt die u kunnen helpen bij het vinden van (soms nieuwe en verre) partners die zich willen engageren om samen te innoveren in een tijdperk van baanbrekende technologieën.

Bart Devoldere - Expert Classes @ Indumation.be
17u00-18u00
Mass customization : “Een complexe maar bewuste keuze om onze klanten te ontzorgen”
Sven Van Raemdonck
Plantmanager
HALUX

Van Hoecke NV bestaat dit jaar 50 jaar als toeleverancier van functioneel meubelbeslag in de Benelux.  De afgelopen 10 jaar profileerden zij zich ook als een sterk groeiend productiebedrijf, dat inzet op gemonteerde lades op maat met een minimale bestelhoeveelheid van 1 stuk en een levertijd kleiner dan 72 uur.
Het bedrijf behaalde in 2016 als eerste in de meubelindustrie de “Factory of The Future” award.
Graag delen zij met u hun inzichten alsook de opportuniteiten die een keuze voor mass customization met zich meebrengt.  Ze nemen u mee in hun wondere en geautomatiseerde wereld van houten ladesystemen

Sven Van Raemdonck - Expert Classes @ Indumation.be
Vrijdag 10 februari 2017
11u00-12u00
Challenges of the Digital Game Changing Technology at Beaulieu International Group
Frans van Giel
Chief Technology Officer
Beaulieu International Group

De uiterst snelle evolutie van de digitale technologie zal een zeer grote impact hebben op de toekomstige productieprocessen, producten en businessmodel.
De uitdagingen van Industry 4.0 maken deel uit van de innovatieplannen van de Beaulieu International Group (BIG).
Tijdens de presentatie zal een overzicht gegeven worden van de belangrijkste werkgebieden van Industry 4.0 voor BIG, de uitdagingen en de voordelen. Daarnaast zullen we het ook even hebben over cross industry co-operation.

Frans van Giel - Expert Classes @ Indumation.be
12u00-13u00
Flexible automation is tuning your production
Prof. Johannes Cottyn
Coordinator Industrial Automation
XiaK-UGent

Bedrijven uit de maakindustrie staan vandaag de dag enorm onder druk. De voorbije jaren zijn de klantverwachtingen immers drastisch veranderd: de klant verwacht een klantspecifiek (vaak uniek) product, hoge kwaliteit, ultra korte doorlooptijden en competitieve prijzen. Om als (productie)bedrijf een antwoord te kunnen bieden op deze vragen, heeft men nood aan een flexibel productieapparaat dat aangestuurd/ondersteund wordt door gestroomlijnde processen. Welke oplossingen er voor onze bedrijven ter beschikking staan om dit te realiseren, leert u in deze sessie.

Johannes Cottyn  - Expert Classes @ Indumation.be
13u00-14u00
Het optimaliseren van tele-handling door het herkennen van algoritmes
Bruno Depraetere
Senior Research Engineer
Flanders Make

Niet op de weg mobiele machines voeren vaak gelijkaardige taken uit, zoals vorkheftrucks die een reeks voorwerpen oppakken en iets verderop terug neerzetten. Tijdens deze presentatie zullen wij een methode voorstellen om deze gelijkvormigheid te gebruiken om de aandrijfcontrole te verbeteren. We stellen een manier voor om het soort taak dat de vorkheftruck uitvoert te herkennen tijdens de normale werking. Daarna kan deze kennis gebruikt worden om de aandrijfcontrole aan te passen tot een op maat gemaakte oplossing voor deze specifieke taak. Op die manier hebben wij berekend dat hybride elektrische vorkheftrucks tot 10% brandstof kunnen besparen. Wij bekijken of  deze methode ook voor andere aandrijfsystemen en ook voor verschillende machines kan aangewend worden.

Bruno Depraetere - Expert Classes @ Indumation.be
14u00-15u00
Jobs of the Future, working in the Factory of the Future
Robrecht Janssens
Expert Labour Organisation
Agoria

De wereld waarin we leven en werken is sterk veranderd de afgelopen 20 jaar. In ijltempo maken bedrijven de omslag richting Industry 4.0. Dat is niet alleen een technologische en digitale omwenteling, maar vereist ook een shift in skills en competenties van alle medewerkers. Agoria adviseert en begeleidt bedrijven bij de vertaling van de VUCA-omgeving naar de dagelijkse productie- en projectomgeving. Zowel de uitdaging in de job als in communicatie, samenwerking binnen teams en over teams, maken dat variatie in takenpakket een evidentie wordt, maar geen evidentie is. Medewerkers ‘maken’ een bedrijf, maar een bedrijf ‘maakt’ ook zijn medewerkers. Meer weten over jobs in Industry 4.0? Kom dan naar onze Agoria-sessie.

Robrecht Janssens - Expert Classes @ Indumation.be